DE LEERPOST HELPT JE OP WEG!

Iedereen gunt zijn kind een plezierige en succesvolle schoolperiode. Sommige kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig.

De Leerpost is een kleinschalige en moderne praktijk voor bijles en begeleiding voor basisschoolleerlingen én leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het unieke aan de Leerpost is de insteek en de werkwijze.

Het leerproces en het gedrag van een kind zijn met elkaar verbonden, voor een goede ontwikkeling is het van belang dat er een balans bestaat tussen deze twee aspecten. Hierbij fungeert de werkhouding als een schakel tussen gedrag en leren. De Leerpost helpt uw kind verder op het gebied van leren óf van gedrag, maar verliest tijdens de begeleiding de balans tussen beide aspecten niet uit het oog.

Naast de ouders wordt het kind al vanaf het allereerste contact actief bij het begeleidingsproces betrokken. Samen met uw kind zoeken we naar passende oplossingen. Dit zorgt voor een gevoel van autonomie bij uw kind en zal er ook voor zorgen dat hij of zij meer gemotiveerd aan het traject begint.

VOOR WIE?

De Leerpost is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met:

Leren
Spelling, rekenen en lezen (technisch lezen, begrijpend lezen)
Werkhouding
Plannen en organiseren, aanpakken en uitvoeren van een taak, concentratie, emotieregulatie of metacognitie
Gedrag
Zelfvertrouwen, zelfbeeld, faalangst, omgang met groepsgenoten of leerkrachten

Arjanne Post

MEd | gedrag-, reken- en taalspecialist

Mijn naam is Arjanne Post. Na zeventien jaar als
basisschoolleerkracht gewerkt te hebben, ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Als leerkracht merkte ik dat sommige kinderen in mijn klas niet met de lessen mee konden komen, terwijl zij wel enorm hun best deden. Die kinderen wil ik graag helpen, zodat zij het plezier in hun schoolloopbaan behouden. In 2016 heb ik de opleiding Master Educational Needs behaald op het gebied van gedrag. Tijdens mijn studie besefte ik dat het gedrag en leren van een kind niet los gezien kunnen worden. Daarom heb ik de opleiding ook op het gebied van leren afgerond.

Om kinderen goed te blijven begeleiden, volg ik regelmatig
cursussen en trainingen.

Mijn scholing

2019      Spel in relatie tot cognitieve en executieve functies en metacognitie – spel en ontwikkeling

2019      Weerbaar communiceren voor pubers – gedrag en communicatie

2019      RD4 – diagnostiek van rekenproblemen

2018      Ik leer leren – leerstijl en leervoorkeuren

2017      Teken je gesprek – gedrag, faalangst en werkhouding

2017      Beter bij de les – executieve functies en werkgeheugen

2016      MEd Special Educational Needs – gedrag en leren

2011      Met sprongen vooruit – rekenen

2009      Oplossingsgericht coachen – gespreksvoering 

1988      BEd Leraar Basisonderwijs

Mirjam Post

MSc | master-pedagoog skj | nvo basis-pedagoog

En ik ben Mirjam Post. Ik ben een aantal jaar werkzaam geweest als leerkracht in verschillende jaargroepen van de basisschool. In 2017 ben ik aan de Leidse Universiteit afgestudeerd als onderwijskundige. Ik ben opgeleid en inmiddels gewend om aan kinderen les te geven, hen te sturen en wegwijs te maken. Maar alleen kennis is niet genoeg om dit te doen, ik heb ook deskundigen nodig. Volgens mij zijn de kinderen zelf de belangrijkste experts. Zij weten wat ze kunnen en willen doen. En wanneer zij serieus genomen worden, krijgen zij de kans om te groeien.  

Een ander stukje deskundigheid verwerf ik door middel van trainingen en studies.

Mijn scholing

2020      Geregistreerd als NVO basis-pedagoog

2020      Geregistreerd als master-pedagoog SKJ

2019      Spel in relatie tot cognitieve en executieve functies en metacognitie – spel en ontwikkeling

2019      RD4 – diagnostiek van rekenproblemen

2019      Educational needs – externaliserend en internaliserend gedrag

2018      Teken je gesprek – gedrag en faalangst

2018      Met sprongen vooruit – rekenen

2017      MSc Education and Child Studies – Educational Science (onderwijskunde)

2015      BEd Leraar Basisonderwijs

2014      BSc Pedagogische Wetenschappen

Werkwijze

Na aanmelding zal contact met u worden opgenomen en wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek staan de leerpunten die uw kind aangeeft centraal en zal vanuit dit startpunt gezamenlijk naar vervolgstappen worden gekeken.

Leren

Aan de hand van een diagnostisch gesprek en toetsing wordt de ontwikkeling op het gebied van rekenen, lezen of spelling inhoudelijk geanalyseerd en worden doelen opgesteld. Aan de doelen wordt gewerkt in een periode van 12 tot 20 weken.

Werkhouding

Begeleiding op het gebied van motivatie, concentratie, metacognitie, plannen en organiseren wordt aangeboden door middel van de methodes ‘Teken je gesprek’, ‘Beter bij de les’ of ‘Ik leer leren’ in 5 tot 8 weken.

Gedrag

Door middel van de methodes ‘Teken je gesprek’ of ‘Weerbaar communiceren’ wordt 8 weken lang op een gestructureerde en oplossingsgerichte manier met uw kind gepraat over wat al goed gaat en nog lastig is op het gebied van gedrag.

Lees meer

In wekelijkse lessen van 60 minuten komt leerstof behorende bij de doelen op een speelse wijze aan bod. Bij een spelling-, reken- of leestaak worden beweging, spel en eigen ideeën van uw kind ingebracht, met als doel de taak betekenisvol te maken en het plezier en de betrokkenheid van uw kind te verhogen. Hierbij wordt steeds gestart met een taak die uw kind kan maken als hij of zij hulp krijgt. Wanneer uw kind het zonder ondersteuning kan uitvoeren, wordt weer een stap verder gegaan. Soms is het nodig dat het kind werk meekrijgt om thuis te maken. 

Na een periode van 12 tot 20 weken zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden. Hierin wordt de voortgang van uw kind besproken en bekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Ook worden eventuele vervolgstappen besproken zodat uw kind uiteindelijk op eigen benen verder kan gaan.

Lees meer

Bij ‘Teken je gesprek’ wordt op een gestructureerde en oplossingsgerichte manier met uw kind gepraat over schoolwerk, motivatie, concentratie en andere aspecten die invloed hebben op de schoolresultaten. Er wordt gebruik gemaakt van visuele verslagen met als doel uw kind te helpen om zelf te reflecteren en verantwoording te nemen. Deze begeleiding is geschikt voor kinderen van 9 tot 15 jaar en vindt 8 weken lang plaats in wekelijkse lessen van 60 minuten. In de achtste week zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden.

‘Beter bij de les’ richt zich op het aanleren van leerstrategieën op het gebied van aandacht, plannen, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie. Door middel van psycho-educatie krijgt uw kind inzicht in zijn of haar functioneren, zodat hij of zij zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelf kan bijsturen. Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Bij ‘Ik leer leren’ krijgt uw kind 5 weken lang slimme handvatten aangeboden om makkelijk en efficiënt te leren. Uw kind ontdekt zijn of haar manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren aan de hand van een werkboek. Deze training is geschikt voor kinderen in groep 8 ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen in de eerste en tweede jaar van de middelbare school hebben baat bij deze training.

Lees meer

Bij ‘Teken je gesprek’ wordt een visueel verslag gemaakt met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen. Dit heeft als doel uw kind een duidelijk overzicht te geven van zijn of haar problemen, waarbij uw kind de mogelijkheid krijgt zelf een oplossing te vinden. 

Bij ‘Weerbaar communiceren’ wordt op een speelse wijze inzicht gegeven in de oorzaken en gevolgen van het eigen gedrag en leert uw kind dat er meer gedragsopties zijn. Uw kind oefent gedragingen die allemaal mogelijk zijn in verschillende levensgebieden, zoals thuis, in een vriendengroep en op school. 

De begeleiding vindt wekelijkse plaats, 60 minuten lang. In de achtste week zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden. Hierin wordt gereflecteerd op wat het kind geleerd heeft, wat daardoor veranderd is en wat uw kind meeneemt zodat hij of zij op eigen benen verder kan gaan.

Tarieven*

Kennismakingsgesprek

Inclusief opstellen begeleidingsplan

€ 25,-

Begeleiding individueel

Begeleiding van 60 minuten, waarvan 50 minuten intensief contact en 10 minuten voor- en nabespreking.

€ 50,- per sessie

Begeleiding groepsverband (60 minuten, max. 3 personen)

Begeleiding van 60 minuten in groepen van maximaal 3 kinderen, waarvan minimaal 20 minuten intensief contact en 30 minuten zelfstandig werken.

€ 35,- per sessie

Training groepsverband (Ik leer leren)

Totaal voor 5 lessen van 90 minuten in een groep van 4 tot 5 kinderen.

€ 150,- exclusief werkboek

Werkboek ‘Ik leer leren’

€ 32,50

Evaluatiegesprek 

Inclusief eindverslag

€ 25,-

Extra oudergesprek 

Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om een extra gesprek te voeren of aan te sluiten bij een gesprek op school.

€ 50,- per uur

*Deze tarieven zijn van toepassing op particulieren. Op arrangementen voor scholen en andere instellingen zijn andere tarieven van toepassing. Neem hiervoor contact op.

Op alle afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Neem contact op met De Leerpost

Voor al uw vragen of om een afspraak te maken, vult u het onderstaande formulier in of gebruikt u de andere opties om in contact te komen!

Ik ben bereikbaar op
+31 6 2333 8741
Stuur een mail naar
info@deleerpost.nl
Of bezoek me op
Hoefslag 3, PijnackerREVIEWS VAN DE LEERPOST

John vd Burg
John vd Burg
18:47 04 Feb 20
Daan: Ik vond het heel leuk bij Juf Arjanne, we deden leuke spelletjes en lekkere koekjes, ik mocht altijd op de glastafel tekenen en op het krijtbord. Jesse:Ze heeft me heel veel geleerd, ik vond het leuk om naar haar toe te gaan. Fleur: ik vind der heel lief! Allebei mijn jongens zijn bij Arjanne geweest. Wat was het super fijn bij je, goed teken dat ze mochten stoppen, maar wel ontzettend jammer. Daan wilde de eerste week dat hij niet meer hoefde eigenlijk weer naar je toe. Altijd werkjes verzinnen op hun interesse, waardoor ze met ontzettend veel plezier naar je toe gingen. Bedankt voor alles, super blij dat we bij jou terecht zijn gekomen, de kinderen zijn zo gegroeid. Hun concentratie en zelfvertrouwen, zo ontzettend gegroeid, geweldig! Ontzettend aan te raden om naar jou en Mirjam toe te gaan!!
C Greeve
C Greeve
12:12 30 Jan 20
Wat zijn we blij dat we bij jullie terecht zijn gekomen! Al meteen bij het intake gesprek merk je de prettige sfeer en vlotte aanpak. Mirjam en Arjanne zijn allebei door hun vrolijkheid en betrokkenheid meteen echt meer een "leermaatje" dan een "bijlesjuf". Onze dochter ging dan ook met veel plezier naar de lessen en juist door de andere manier van aanpak dan op school, verschillende werkwijzen en leuke afwisselende spelletjes, is ze in korte tijd (12 keer) van een onzeker en faalangstige leerling wat betreft Spelling, veranderd in een zelfverzekerd meisje dat zich geen zorgen meer maakt over toetsen, bijna geen foutjes meer maakt en weet hoe ze de spellingproblemen aan moet pakken. Hoewel ze natuurlijk blij was dat ze klaar was, gaf ze zelf aan het ook jammer te vinden omdat het zo gezellig en leuk was elke week! Ik heb maar van 1 ding spijt en dat is dat ik jullie hulp al veel eerder had moeten inroepen!
Familie van Gestel
Familie van Gestel
10:05 16 Oct 19
Timo ging met veel plezier naar de Leerpost. Op ontspannen wijze en met elke keer weer een nieuwe uitdaging bieden zij de stof aan. Zeker een aanrader. Arjanne en Mirjam dank je wel!
DrBlub
DrBlub
15:59 03 Jul 19
melvin heeft heel veel geleerd bij de leerpost,hij ging er altijd met veel plezier naartoe,mede door de leuke en enthousiaste aanpak van Arjanne,zij weet precies welk kind wat nodig heeft en is super lief en geduldig,en weet heel goed de positieve dingen in het kind naar boven te halen,waardoor ze meer vertrouwen in zichzelf krijgen,mocht hetooit nodig zijn komen we zeker terug!!!!voor ons niemand anders
Mayriam Buitenhek
Mayriam Buitenhek
05:57 03 Jul 19
Prettige en respectvolle een op een begeleiding. Duidelijke gestructureerde aanpak en regelmatige terugkoppelingen en voortgangsrapportages. Een zeer kindvriendelijke leeromgeving.
miranda van der mast
miranda van der mast
08:25 14 May 19
Onze dochter heeft veel geleerd bij de leerpost! Ze is erg vooruit gegaan! Bedankt Mirjam en Arjanne!
Ilse Buijs
Ilse Buijs
21:40 15 Apr 19
Mirjam bedankt voor je enthousiasme en inzicht in het begeleiden van onze zoon
nintendo beast
nintendo beast
12:41 19 Nov 18
Fantastisch Mijn zoontje 11 jaar is enorm vooruit gegaan En dank zei deze mevr heeft hij heel veel zelfvertrouwen gekregen Ik zou haar echt aan iedereen aanraden Ze is super lief en geduldig
ada Klijs
ada Klijs
08:03 07 Nov 18
Onze zoon heeft met ontzettend veel plezier ontzettend veel bereikt. Treedt nu lastige zaken met veel meer vertrouwen tegemoet!
Michel vd Graaf
Michel vd Graaf
13:53 20 Oct 18
Goede ervaring met De Leerpost. Onze zoon (10) ging er enthousiast heen en heeft zijn rekenniveau enorm verhoogd. Prettige sfeer en goede resultaten.
Mirandaatje
Mirandaatje
15:07 05 Feb 18
Wat een geweldige, ongedwongen sfeer bij Arjanne! En het resultaat is er ook naar (binnen 3 mnd van tekst niveau A naar niveau B). Knap hoe je dit allemaal zo doet. Onze dochter ging altijd met veel plezier naar de Leerpost. Al die leuke creatieve opdrachten waren echt te gek. Gelukkig maar want alleen leren uit een boek had niet gewerkt voor onze dochter en dat heb je erg goed ingeschat en gezien! Chapeau en zou je zeer zeker aanraden bij iedereen. Wish you all the best !
Dirk Vermeijden
Dirk Vermeijden
19:46 29 Dec 17
Zelfs na school is onze zoon nog enthousiast om naar De Leerpost te gaan. Door haar betrokkenheid, persoonlijke aandacht en positieve manier van werken weet ze de juiste snaar te raken. Daarnaast zien we een duidelijke progressie. Voelt erg goed aan.
Risto van der Salm
Risto van der Salm
18:11 13 Dec 17
Arjanne heeft mij super geholpen met leren leren en leren plannen. De Leerpost kan dus ook heel goed helpen als je al op de middelbare school zit.
Daniël Eikelenboom
Daniël Eikelenboom
06:55 12 Oct 17
Next Reviews